Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu 26.09.2019

13:47, 25.09.2019 | D.D
REKLAMA
Skomentuj
Sesja Rady Powiatu 26.09.2019 / Koziegłowy

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 19 września 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 26 września 2019 roku o godz. 8.00 XV sesję Rady Powiatu                               w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego                 w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2019 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019               z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2020.
17. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku .
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta

[Powiat Myszkowski]

(D.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kozieglowy365.pl | Prawa zastrzeżone