Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu 22.09.2019

12:51, 21.08.2019 | D.D
REKLAMA
Skomentuj

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 22 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00  XIV sesję Rady Powiatu                               w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego                 w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2018 roku 
7. Informacja o stopniu przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Powiatu na 2019 rok 
8. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2018
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  realizację tych zadań w 2019 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.
17. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 lipca 2019 roku 
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta

[Powiat Myszkowski]

(D.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kozieglowy365.pl | Prawa zastrzeżone